Кыргызстан

ЛГБТ жарандары жана ВИЧке байланыштуу Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын талдоо

Main theme: , ,

Year of Issue:

Source: ECOM

Language : KYR

Бул иш кагазында берилген маалыматтар бейөкмөт уюмдарга, коомдук активисттерге, гейлердин, ЭЖЭ жана транс* адамдардын укуктарын илгерилетүү иштеринде жана адвокация жүрүмдөрүн пландаштырууда, ошондой эле алардын тейлөө кызматтарына тоскоолдуксуз мүмкүндүк алуусуна кызыкдар мамлекеттин өкүлдөрүнө пайдалуу болушу мүмкүн.

				
x
Subscribe to ECOM Newsletter