ЛГБТ жарандары жана ВИЧке байланыштуу Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын талдоо

ЛГБТ жарандары жана ВИЧке байланыштуу Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын талдоо

Тема: , ,

Год выпуска: 2017

Источник: ECOM

Страна: kg, Кыргызстан

Язык документа: KYR

Бул иш кагазында берилген маалыматтар бейөкмөт уюмдарга, коомдук активисттерге, гейлердин, ЭЖЭ жана транс* адамдардын укуктарын илгерилетүү иштеринде жана адвокация жүрүмдөрүн пландаштырууда, ошондой эле алардын тейлөө кызматтарына тоскоолдуксуз мүмкүндүк алуусуна кызыкдар мамлекеттин өкүлдөрүнө пайдалуу болушу мүмкүн.

Скачать (PDF, 8.51MB)