Кыргызстан

ЛГБТ жарандары жана ВИЧке байланыштуу Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын талдоо

Тема: , ,

Год выпуска:

Источник: ECOM

Язык документа: KYR

Бул иш кагазында берилген маалыматтар бейөкмөт уюмдарга, коомдук активисттерге, гейлердин, ЭЖЭ жана транс* адамдардын укуктарын илгерилетүү иштеринде жана адвокация жүрүмдөрүн пландаштырууда, ошондой эле алардын тейлөө кызматтарына тоскоолдуксуз мүмкүндүк алуусуна кызыкдар мамлекеттин өкүлдөрүнө пайдалуу болушу мүмкүн.

				
x
Подписка на новости ЕКОМ